Můj prapraděda František Panuška (1854–1914) byl hostinským a řezníkem v Hradešicích. Řeznickému řemeslu se učil ve Vídni. Po návratu domů provozoval hostinec, kde začal uplatňovat i svůj řeznický um.

Zprava vsedě hostinský a řezník František Panuška (zakladatel firmy) se ženou Annou (roz. Černíkovou), pěti dětmi (Karel druhý zleva) a řeznickým psem.

V roce 1880 si nechal patentovat ochrannou známku na 1. českou výrobu uherského salámu.

Dobová reklama z doby první republiky (1918 – 1939)

Měl 5 dětí, z nichž 2 synové, Jaroslav a Karel, pokračovali v řeznické tradici. Karel Panuška (1885 –1976) se vyučil na území Rakouska. Po peripetiích první světové války, kterou strávil v Černé Hoře, se vrátil do Hradešic a v roce 1924 řeznictví zmodernizoval.

Budova řeznictví po rekonstrukci cca v roce 1930.

Ochrannou známku svého otce Františka úspěšně proslavoval a salámy značky Panuška za dob první republiky dodával např. do slavného hotelu Pupp a do obdobně prestižních podniků v Praze.

Na tehdejší dobu moderní nákladní vůz značky Tatra, samozřejmě i s patřičnou reklamou.

Ačkoliv jsem pradědu Karla bohužel neměl možnost poznat, je mým velkým životním vzorem. Minimálně obdivuji jeho touhu poznávat svět a to, jak se vedlo řeznickému řemeslu mimo české země. Před návratem do Hradešic pracoval v Chicagu, Baltimoru, Berlíně a Maďarsku. Právě odtud pochází příběh, který mě asi uchvátil nejvíc ze všech.

Dobový pohled z hostince s písničkou V Hradešicích na návsi.

Kolem roku 1905 prapraděd František vyslal svého syna Karla na výzvědy do maďarských firem Pick a Herz. Cílem této cesty byla krom zisku zkušeností snaha přijít na tajnou ingredienci uherského salámu, která odlišovala v barvě ten maďarský od hradešického.

Karel se tedy vypravil do Uher a ucházel se o místo. To sice dostal, ale na pozici, kde neměl šanci získat přístup k informacím o této přísadě. Dílo, řeznické těsto, pro výrobu uherského salámu se totiž míchalo ve sklepení firmy a přístup sem měli jen prověření dělníci hovořící německy. Po pár týdnech dřiny bez zisku tajné informace si prý Karel říkal, že to zabalí a zkusí štěstí jinde. Nešťastná událost v podniku mu ale pomohla, aby poznal tajnou přísadu. Jeden z prověřených pracovníků tragicky zahynul pod tíhou obrovských houpacích nožů, které ho na dřevěném válu rozsekaly. Vedení firmy hledalo náhradu, a to zručného dělníka, který se nebojí a hovoří plynně německy. Karel neváhal, přihlásil se a po několika málo dnech práce si mohl know-how o tajné přísadě domů odvézt.

Zleva v zástěrách: Josef Hlaváček (bratranec dědy Míry), Miroslav Panuška (děda), Miloslav Votýpka (nynější soused) a Karel Panuška (dědův bratr) před řeznictvím v roce 1940.

 Během druhé světové války se Karel snažil firmu udržet životaschopnou, což se mu nakonec nepodařilo. Od roku 1940, kdy byl Karel vězněn nacisty za “černou porážku“, byla v provozu pouze hospoda. Po válce se společně se svými syny pokoušel, aby firma znovu prosperovala. Nicméně doba mu nepřála. Po únoru 1948 začali být lidé s větším majetkem, a zejména s vlastním názorem, nepohodlní pro novou československou společnost. V březnu roku 1950 byl praděda Karel i se svými syny zadržen StB a postupně byli všichni odsouzeni na dlouhá léta práce v uranových dolech v Leopoldově a Jáchymově.

Zleva Karel Panuška (1885-1976), Karel Panuška (1924-1998), Miroslav Panuška (1926-2001) nedlouho po propuštění z komunistických lágrů.

 V době restitucí v devadesátých letech získala rodina majetek zpět. Dědovy síly v 63 letech už ale nestačily na obnovu zchátralého řeznictví.

Můj otec nemovitosti spravuje do dnešních dnů. Není sice řezník, ale práce s masem je jeho hobby. Během mého dětství se mou doma vyráběl uzeniny a nadšením pro řeznické řemeslo mě od mala inspiroval.

Odzadu Miroslav Panuška (*1962), vepředu zleva Jaroslav Panuška (*2000) a Miroslav Panuška (*1997) před budovou bývalého řeznictví v roce 2020. 🙂

To je ve zkratce příběh, proč jsem se na tohle těžké, ale krásné řemeslo dal a proč bych se o něj s vámi rád podělil.

Více informací o našem rodinném příběhu naleznete na blogu v rubrice Napsali o nás.